Gedragscode KSVR Jeugd

In augustus 2011 werd de gedragscode voor alle jeugdspelers (en ook een beetje hun ouders!) herwerkt. Hieronder deze recentste versie:

* Doel: de goede werking verzekeren in een club van om en bij de 400 mensen.

* Voor wie: vooral voor de jeugdspelers, maar ook voor trainers, begeleiders, ouders, familieleden,…

1 ALGEMEEN GEDRAG

We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

We tolereren geen:

 • ongepast, grof of kwetsend taalgebruik
 • pesterijen
 • racisme

Wanneer je het trainingscomplex binnenkomt of verlaat, groet je de trainers en medewerkers van de club met een handdruk.

Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. We maken allen wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus hebben we daarvoor begrip:

 • we respecteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter en gaan niet in discussie
 • we geven geen kritiek op medespelers. Op het veld coachen we elkaar of moedigen we elkaar aan, we breken elkaar niet af!
 • op tijd en stond een beetje zelfkritiek of nadenken over ons eigen handelen kan geen kwaad!

2 STIPTHEID

Wees stipt op alle afspraken voor trainingen, wedstrijden, verplaatsingen,… :

 • trainingen: je dient minstens een kwartier voor tijd in de kleedkamer te zijn.
 • thuiswedstrijden: bovenbouw (U11-U19) 75 minuten voor de aftrap, onderbouw (U6-U10) één uur
 • uitwedstrijden: volgens afspraak met de trainer.

We publiceren de vertrekuren van de bussen (voor de meeste verplaatsingen buiten West-Vlaanderen) maandelijks op de site.

 • wanneer een bus rijdt, is die voor alle spelers en begeleiders verplicht!
 • voor alle spelers: opstapplaats = afstapplaats!
 • de bus is volledig rook- en alcoholvrij.

Je dient de trainingen regelmatig bij te wonen. Wie regelmatig te laat komt of niet komt, kan niet in aanmerking komen voor de wedstrijdselectie.

Als je niet op tijd of niet aanwezig kunt zijn, verwittig dan steeds tijdig (= minstens een half uur voor het moment van afspraak) je trainer.

Voor de spelers van de bovenbouw (U11 en ouder) rekenen we erop dat ze zelf de trainer verwittigen, bij de onderbouw mogen ook de ouders dat doen.

3 IN DE KLEEDKAMERS

De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte.  Je gedraagt je er dan ook voorbeeldig, ook als er geen trainer of begeleider aanwezig is.

Hang steeds je kledij aan de kapstokken en zet je voetbaltas zo veel mogelijk onder de zitbanken. Wanneer meerdere ploegen gebruik maken van dezelfde kleedkamer, stop je alles in jouw voetbaltas.

We laten geen ouders in de kleedkamers toe, met uitzondering van de ouders van de U6 (één ouder per spelertje).

Voor de training kleed je je rustig aan en wacht je tot de trainer je komt halen om naar het veld te gaan.

Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamer en gooi blikjes, papiertjes, flesjes, tape,… altijd in de vuilnisbak.

Je blijft van andermans spullen!  Diefstal heeft een heel ernstige sanctie tot gevolg.  Maak gebruik van de opbergkastjes om waardevolle spullen op te bergen.

Na elke training of wedstrijd moet je een douche nemen.  Het is immers niet hygiënisch en daarnaast ook niet netjes om in je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan.

In de douches zijn badslippers verplicht!

Je verlaat ten laatste een half uur na de training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of de afgevaardigde houdt dan nog een laatste inspectie in de kleedkamer.

4 KLEDIJ

We trainen steeds in onze JOMA-uitrusting.

 • breng je naam op elk kledingstuk van je uitrusting aan
 • breng steeds ook loop- en zaalvoetbalschoenen mee
 • de trainer zal meedelen vanaf en tot wanneer je een lange broek moet dragen

Naar de wedstrijden kom je steeds in het officiële trainingspak (+ indien nodig coachjas).

Enkele afspraken, zowel voor trainingen als wedstrijden:

 • draag geen kettingen, uurwerken, (oor)ringen of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn
 • je moet beenbeschermers dragen, ook op training
 • verzorg je voetbalschoenen heel goed.  Probeer dit zelf te doen en dit karweitje niet door te schuiven naar pa of ma.

5 COACHEN

De trainer is baas over de ploeg. Hij duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hen de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen van de trainer.

Spelers op het veld mogen (= moeten) elkaar vanzelfsprekend ook coachen. De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (hun eigen kind en ook de medespelers) in verwarring. De ploeg positief aanmoedigen mag natuurlijk wel! Breek niet af, maar bouw op!

De trainer bepaalt de ploegtactiek (volgens visie van de club) en de ploegsamenstelling. Over ploegsamenstelling en vervangingen tijdens de wedstrijd wordt met de ouders op geen enkele wijze in discussie gegaan. Ouders respecteren de keuzes van de trainer.

6 NETHEID

Samen zorgen we voor een nette omgeving, zowel binnen als buiten het jeugdcomplex.  Alle lege flessen, blikjes, papier of ander afval horen thuis in één van de vuilnisbakken die rond en in het jeugdcomplex opgesteld staan.

7 SANCTIES

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen gesanctioneerd worden door de trainer, in samenspraak met TVJO Tom Colpaert en jeugdbestuur.

Mogelijke sancties:

 • extra-sportieve inspanningen
 • verwijdering uit de trainingsgroep
 • verwijdering uit de selectie ( schorsing wedstrijden )
 • jeugdwedstrijd of – tornooi in onderbouw fluiten, bij schorsing voor rode kaart

8 VARIA

Individuele en groepsfoto’s kunnen door de vereniging KSVR gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, onder andere op de website en de Facebookpagina van KSVR.