Charter spelers

Versie juni 2014:

Deze afspraken zijn niet bedoeld om u als speler af te schrikken, wel om misverstanden te vermijden en problemen te voorkomen.

 • We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek. We tolereren geen:
  • Ongepast, grof of kwetsend taalgebruik
  • Pesterijen
  • Racisme
 • Een hand geven kost geen geld. Bij iedere samenkomst wordt aan de trainer en alle andere mensen van de jeugdopleiding een hand gegeven.
 • We respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en gaan niet in discussie.
 • We geven geen kritiek op medespelers. Op het veld coachen en moedigen we elkaar aan, we breken elkaar niet af!
 • Op tijd en stond een beetje zelfkritiek of nadenken over ons eigen handelen kan geen kwaad.
 • Wees stipt op tijd op alle afspraken (wedstrijden, trainingen, …). Indien je niet tijdig aanwezig kan zijn, verwittig minstens een half uur op voorhand je trainer.
 • Wanneer er een busverplaatsing is, is die voor alle spelers verplicht. Samen uit, samen thuis. Een uitzonderingsmaatregel kan aangevraagd worden bij de jeugdcoördinatoren (formulier te downloaden via de website)
 • Wie regelmatig niet komt trainen, of te laat komt, kan niet in aanmerking komen voor de wedstrijdselectie.
 • In de kleedkamers gedraag je je voorbeeldig, ook als er geen trainer of begeleider aanwezig is. Je wacht in de kleedkamer tot je trainer u komt halen.
 • Help zorgen voor de netheid van de kleedkamers en gooi blikjes, papier, flesjes, … altijd in de vuilnisbak.
 • Je blijft van andermans spullen! Diefstal heeft een ernstige sanctie tot gevolg.
 • Na elke training/wedstrijd moet je een douche nemen. Het is immers niet hygiënisch om na een sportinspanning niet te douchen. Badslippers zijn verplicht.
 • Je verlaat ten laatste een half uur na de training, de kleedkamers.
 • We trainen steeds in JOMA-uitrusting. Zorg ervoor dat alles genaamtekend is. De trainer zal je meedelen vanaf wanneer en tot wanneer je een lange broek moet dragen om te trainen.
 • Naar de wedstrijden kom je steeds in het officiële trainingspak
 • Beenbeschermers zijn verplicht, ook op trainingen! Bij het niet dragen worden blessures aan het scheenbeen niet verzekerd.
 • het reinigen van de voetbalschoenen gebeurt BUITEN de kleedkamers.
 • Problemen kunnen besproken worden met de trainer en/of jeugdcoördinatoren.

Overtredingen t.o.v. de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden door TVJO Tom Colpaert en zijn team. Mogelijke sancties:

 • Extra-sportieve inspanningen
 • Jeugdwedstrijd of –tornooi in onderbouw fluiten
 • Verwijdering uit de trainingsgroep
 • Verwijdering  uit de selectie (schorsing van wedstrijden)
 • Verwijdering van de speler uit de vereniging.