Overlijdensberichten

???????????????????????????????KSVR is in diepe rouw nadat trouwe medewerkster Jenny Beernaert gisteren op 67-jarige leeftijd overleed. Jenny was al ettelijke jaren een vaste en enthousiaste medewerker in de KSVR-jeugdkantine, en daarnaast was ze ook al meer dan tien jaar verantwoordelijke van de keukenploeg van de Roeselaarse Jeugdvoetbalweek, dit aan de zijde van haar man Jozef Lamote, ook KSVR-medewerker van het eerste uur en kampleider van die Jeugdvoetbalweek. Een supermedewerkster zeg maar, voor wie nooit een inspanning te veel was en die met volle teugen genoot van de lach van de jeugdspelers.

Langs deze weg wil KSVR Jozef, zoon Jorgo (ex-jeugdspeler) en de familie veel sterkte toewensen. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op donderdag 19 februari om 10 uur in de Heilig-Hartkerk in Roeselare.

Op 9 februari overleed daarnaast ook mevrouw Mariette Houssin, oma van Arno Dutry (U14). Langs deze weg wil KSV Roeselare zijn medeleven betuigen aan Arno en zijn familie.